Poštovani klijenti,

Želimo Vam da ste dobro i zdravo i molimo Vas da ostanete doma, a mi ćemo dati sve od sebe da Vam pomognemo, ne ugrozavajući Vaše zdravlje.

U cilju blagovremenog i potpunog informisanja, koje je u obostranom interesu, zelimo da Vam ukažemo i na nekolike važne informacije u vezi sa Odlukom CBCG, kako biste u potpunosti razumjeli proces koji je pred nama.

Moratorijum podrazumijeva privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnica, redovna kamata, zatezna kamata, naknada). Tokom 90 dana trajanja moritorijuma MFI, u skladu sa Odlukom CBCG, obračunava redovnu kamatu za taj period. Ta kamata, obračunata u skladu sa Odlukom CBCG, u periodu moratorijuma se pripisuje glavnici, i raspoređuje na preostali rok trajanja kredita nakon prestanka moratorijuma.

U skladu sa Odlukom CBCG, anuitet po kreditu nakon moratorijuma će biti uvećan u odnosu na anuitet koji je važio do moratorijuma, a krajnje dospijece kredita neće se mijenjati.

Shodno odluci Centralne Banke Crne Gore o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog korona virusa na finansijski sistem obavještavamo Vas da je obavještenje o prihvatanju moratorijuma moguće dostaviti na sledeći način:

  • Putem e-maila na adresu zahtjev@micredit.me
  • Putem vibera na broj telefona 067/227-535
  • Pismenim putem isključivo posredstvom Pošte Crne Gore

U obavještenju je neophodno navesti sledeće:

  • Ime i prezime/Im
  • JMBG
  • Broj lične karte